تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پروژه انتقال حرارت cfd دو بعدی با حل به روش گوس سایدل نقطه به نقطه و نقطه‌ای تخفیف یافته بهمراه گزارشکارشناسه محصول: 554018
موجود

پروژه انتقال حرارت cfd دو بعدی با حل به روش گوس سایدل نقطه به نقطه و نقطه‌ای تخفیف یافته بهمراه گزارشکار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 35000تومان

برچسب ها :

پروژه انتقال حرارت cfd دو بعدی با حل به روش گوس سایدل نقطه به نقطه و نقطه‌ای تخفیف یافته بهمراه گزارشکار

پروژه انتقال حرارت cfd دو بعدی با حل به روش  گوس سایدل نقطه به نقطه و نقطه‌ای تخفیف یافته بهمراه گزارشکار

مسئله توزیع دمای دوبعدی پایدار را در جسم مستطیلی شکل زیر(تصویر موجود صفحه ای به ابعاد 1*0.5  که دمای سطح پایینی 60 است و بقیه مرزها صفر) با 

 

الف)روش گوس – سایدل نقطه ای حل کنید.

 

ب) روش نقطه‌ای تخفیف یافته با

ω=1.78

ج)روش نقطه‌ای تخفیف یافته با

ω=1.265

 

دماهای مرزی عبارتند از :

T1=60 , T2=T3=T4=0

Δx = Δy = 0.025 m 

IM = 21 , JM = 41

 

 

فایل شامل سه برنامه متلب برای قسمتهای الف و ب و ج می باشد

برای قسمت الف در 4 عکس خط به خط برنامه برنامه متلب توضیح داده شده

برای قسمت ب و ج برنامه ها کاملا شبیه هم هستند

و آن هم  با 4 عکس خط به خط برنامه توضیح داده شده

فایل ورد سوال و گزارش کار هم قرار داده شده

برای هر سه برنامه متلب نمایش تعداد تکرار و رسم نمودار

که خواسته مساله است خروجی ران برنامه است

 

دقت بفرمایید که از روش گوس سایدل نقطه به نقطه و تخفیف یافته برای حل استفاده شده است

و از سایر روش ها(الگوریتم توماس،گوس خط به خط،تجزیه L,U، حل مستقیم) استفاده نشده 

 

مجموعا 8 عکس(همچنین pdf با کیفیت)

که توضیح خط به خط و آنالیز برنامه است

و 3 برنامه متلب

و 5 صفحه گزارش کار به فرمت ورد


حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)شناسه محصول: 550518
موجود

حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 22000تومان

برچسب ها :

حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)

حل معادله حرارت یک بعدی  روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)

سوال:میله ای به طول یک  متر که یک سر آن صفر درجه  و سر دیگر آن در دمای 100درجه قرار دارد.با فرض جریان حرارت یک بعدی، درجه حرارت گره های نشان داده شده در شکل را تعیین کنید.

 

کد متلب به روش ضمنی نوشته شده و ماتریس مجهولات دما را پیدا می کند

ماتریس سه قطری بوجود آمده را به روش ماتریس معکوس در متلب حل می کند و مجهولات را پیدا میکند(دقت بفرمایید برای رسیدن به جواب از معکوس ماتریس استفاده می کنیم یعنی حل مستقیم و از روش هایی مثل تکرار گوس و یا LU استفاده نشده)حل به روش الگوریتم توماس هم در همین سایت موجود است

 

تمام مقادیر از قبیل طول میله،تعداد گره ها ، دمای ابتدا، دمای انتها ، دمای محیط ، مدت زمان کل ، تایم استپ حل و مشخصات فیزیکی قابل تغییر به مساله شماست

 

همراه کد متلب 7 اسلاید عکس از توضیح و آنالیز خط به خط برنامه قرار داده شده به جهت درک بهتر کد نوشته شده و همچنین کمک بسیار زیادی در یادگیری روش حل اینگونه مسایل خواهد بود

 

بعد ران برنامه ماتریسی بوجود خواهد امد که هر خط آن یک تایم استپ و هر ستون آن یک گره از میله می باشد که به راحتی تغییرات قابل مشاهده می باشد

این ماتریس را هر 90 تایم استپ برنامه رسم خواهد کرد ( 90 بدلخواه شماست و قایل تغییر) نمونه نمودار ترسیم شده در تصویر موجود است

ودر خط اخر برنامه زمان سپری شده را نمایش خواهد داد

 


حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده TDMAدر متلب با الگوریتم توماسشناسه محصول: 549758
موجود

حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده TDMAدر متلب با الگوریتم توماس

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده TDMAدر متلب با الگوریتم توماس

حل معادله حرارت یک بعدی  روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده TDMAدر متلب با الگوریتم توماس

سوال:میله ای به طول یک  متر که یک سر آن صفر درجه  و سر دیگر آن در دمای 100درجه قرار دارد.با فرض جریان حرارت یک بعدی، درجه حرارت گره های نشان داده شده در شکل را تعیین کنید.

 

کد متلب به روش ضمنی نوشته شده و ماتریس مجهولات دما را پیدا می کند

ماتریس سه قطری بوجود آمده را به روش الگوریتم توماس برای TDMAدر متلب حل می کند و مجهولات را پیدا میکند(دقت بفرمایید برای رسیدن به جواب از معکوس ماتریس و تکرار گوس و ...استفاده نمی کنیم)روش مستقیم هم در این سایت موجود است

 

تمام مقادیر از قبیل طول میله،تعداد گره ها ، دمای ابتدا، دمای انتها ، دمای محیط ، مدت زمان کل ، تایم استپ حل و مشخصات فیزیکی قابل تغییر به مساله شماست

 

همراه کد متلب 9 اسلاید عکس از توضیح و آنالیز برنامه قرار داده شده به جهت درک بهتر کد نوشته شده و همچنین کمک بسیار زیادی در یادگیری روش حل اینگونه مسایل خواهد بود

 

بعد ران برنامه ماتریسی بوجود خواهد امد که هر خط آن یک تایم استپ و هر ستون آن یک گره از میله می باشد که به راحتی تغییرات قابل مشاهده می باشد

این ماتریس را هر 90 تایم استپ برنامه رسم خواهد کرد ( 90 بدلخواه شماست و قایل تغییر) نمونه نمودار ترسیم شده در تصویر موجود است

ودر خط اخر برنامه زمان سپری شده را نمایش خواهد داد

ویزگی خوب این برنامه قابل تغییر بودن مشخصات ورودی از تعداد گره تا مشخصات فیزیکی و یک روش حل خاص (استفاده از الگوریتم توماس برای حل TDMA  می باشد)

 


حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده (TDMA)در متلب با الگوریتم تجزیه ماتریس سه قطری به L,Uشناسه محصول: 548791
موجود

حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده (TDMA)در متلب با الگوریتم تجزیه ماتریس سه قطری به L,U

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 22000تومان

برچسب ها :

حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده (TDMA)در متلب با الگوریتم تجزیه ماتریس سه قطری به L,U

حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده (TDMA)در متلب با الگوریتم تجزیه ماتریس سه قطری به L,U

سوال:میله ای به طول یک  متر که یک سر آن صفر درجه  و سر دیگر آن در دمای 100درجه قرار دارد.با فرض جریان حرارت یک بعدی، درجه حرارت گره های نشان داده شده در شکل را تعیین کنید.

 

 

کد متلب به روش ضمنی نوشته شده و ماتریس مجهولات دما را پیدا می کند

 

ماتریس سه قطری بوجود آمده را به روش الگوریتم تجزیه به L,U در متلب حل می کند .ماتریس سه قطری را تبدیل به دو ماتریس که یکی بالا مثلثی و یکی پایین مثلثی است می کند

( طبق الگوی  Ux=y   ,  Ly=d   شروع به حل می کند)

و مجهولات را پیدا میکند(دقت بفرمایید برای رسیدن به جواب از معکوس ماتریس و تکرار گوس و ...استفاده نمی کنیم)روش مستقیم و الگوریتم توماس  برای انتقال حرارت یک بعدی در این سایت موجود است

 

 

 

تمام مقادیر از قبیل طول میله،تعداد گره ها ، دمای ابتدا، دمای انتها ، دمای محیط ، مدت زمان کل ، تایم استپ حل و مشخصات فیزیکی قابل تغییر به مساله شماست

 

 

 

همراه کد متلب 15 اسلاید عکس از توضیح و آنالیز برنامه قرار داده شده به جهت درک بهتر کد نوشته شده و همچنین کمک بسیار زیادی در یادگیری روش حل تجزیه سه قطری به L,U خواهد بود

 

 

 

بعد ران برنامه ماتریسی بوجود خواهد امد که هر خط آن یک تایم استپ و هر ستون آن یک گره از میله می باشد که به راحتی تغییرات قابل مشاهده می باشد

 

این ماتریس را هر 90 تایم استپ برنامه رسم خواهد کرد ( 90 بدلخواه شماست و قایل تغییر) نمونه نمودار ترسیم شده در تصویر موجود است

 

ودر خط اخر برنامه زمان سپری شده را نمایش خواهد داد

 

ویژگی خوب این برنامه قابل تغییر بودن مشخصات ورودی از تعداد گره تا مشخصات فیزیکی ،تایم زمانی ،طول میله و....  و همچنین یک روش حل خاص (استفاده از الگوریتم تجزیه ماتریس سه قطری به دو ماتریس بالا و پایین مثلثی که L,U  نام دارد)


شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)شناسه محصول: 520657
موجود

شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 21000تومان

برچسب ها :

شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)

شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی  روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)

شش پروژه با متلب که همگی مشابه هم هستند اما دما های دو سر میله هر شش پروژه و تایم استپ های سه پروژه متفاوت است

میله ای به طول یک  متر که یک سر آن معلوم  و سر دیگر آن نیز معلوم است .با فرض جریان حرارت یک بعدی به روش ضمنی دمای نقاط مجهول را بدست می اورد

ماتریس سه قطری بوجود آمده را به روش ماتریس معکوس در متلب حل می کند و مجهولات را پیدا میکند(دقت بفرمایید برای رسیدن به جواب از معکوس ماتریس استفاده می کنیم یعنی حل مستقیم و از روش هایی مثل تکرار گوس و یا الگوریتم توماس و یا LU استفاده نشده)

هر شش پروژه از روش ماتریس معکوس استفاده می کند

هر پوشه شامل m  فایل متلب بعلاوه کد متلب در ورد و نوت و نمودار به صورت عکس و پی دی اف می باشد

تمام مقادیر از قبیل طول میله،تعداد گره ها ، دمای ابتدا، دمای انتها ، دمای محیط ، مدت زمان کل ، تایم استپ حل و مشخصات فیزیکی قابل تغییرند

اما حتی این کار هم انجام شده و علت شش پروژه شدن نیز همین می باشد

تا این پروژه برای شش نفر قابل استفاده باشد.

اگر قصد یادگیری و آنالیز این برنامه را دارید

کد متلب همین برنامه با انالیز خط به خط را خریداری کنید بهتر است!

بخش cfd سی اف دی را ببینید

(حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)

و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس))

 


1
logo-samandehi